[Reading Pravý výlet pana Broučka do měsíce] Ebook By Svatopluk Čech – Epub, Kindle and TXT Online


  • Paperback
  • 96
  • Pravý výlet pana Broučka do měsíce
  • Svatopluk Čech
  • Czech
  • 08 December 2018
  • null

Read & Download Pravý výlet pana Broučka do měsíce

Pravý výlet pana Broučka do měsíce Read & Download · 104 Svatopluk Čech õ 4 Read Read & Download Pravý výlet pana Broučka do měsíce Satirický výlet Matěje Broučka komického šosáckého pražského měštana na MěsícPan Brouček je zámožný pan domácí na Starém Městě v Praze a je denním hostem hradčanské hospůdky Na Vikárce Jednoho večera poseděl Na Vi. Pan Brou ek je oby ejn chl pek co je majitelem jednoho in ku v Praze a moc nemus kdy se mu tam roztahuj um lci Proto pro n ho nen zrovna dvakr t p jemn kdy se dostane na M s c kde jsou m stn obyvatel p ecitliv l romanti t b sn ciM me tu teda klasick st et odli n ch povah kter m b t zdrojem komedie Osobn jsem se teda u Brou ka sm chy za b icho nijak nepopadal ale to bych ani u komedie z 19 stolet ne ekal Ka dop dn buclat Brou ek kter by se r d na M s ci jen v klidu najedl ide ln to je t zapil n jakou tou plzni kou mi byl ur it sympati t j ne v echny ty terick bytosti p edstavuj c fakt ty nej len j um lce co se doj maj nad sv mi b sn mi idealizuj si svou l sku tak e rad i na ni po kaj t eba deset let a tak podobn Pravd podobn to je parodie um lc a za to d v m autorovi bod k dobru to je fajnBohu el Svatopluk ech je s m taky b sn kem tak e v t st knihy je ps na pom rn poeticky D v na odiv to jak s t m kr sn m esk m jazykem um arovat a jak neobvykle a kv tnat dok e cokoliv popisovat Na popis oblohy pot ebuje odstavec a M s c v jeho pod n nen sam kr ter ale divok krajina v ech mo n ch barev a tvar M tahle poezie nijak neoslovuje tak e se mi to kv li tomu asto dost blb etlo M sto pohodov satiry je Brou ek na m j vkus p li b snick a zaduman P t b sn k utr en ch ze et zu z deseti

Free read ß PDF, DOC, TXT or eBook õ Svatopluk ČechPravý výlet pana Broučka do měsíce

Pravý výlet pana Broučka do měsíce Read & Download · 104 Svatopluk Čech õ 4 Read Read & Download Pravý výlet pana Broučka do měsíce E na měsíc a jako by byl přitahován zvláštní přitažlivostí vystoupí na zeď podél starých zámeckých schodů odtud na střechu domku ale pak už je opravdu tažen vzhůru výše a výše až dopadne na pevnou půdu je na Měsíci. Lep ne jsem ekala Autor ne et ironi sebeironi ani pichlav mi pozn mkami na adresu um lc r doby um lc um leck ch kritik i lid bez um leck ho c t n a ambic Je to takov Pratchett 19 stolet

Svatopluk Čech õ 4 Read

Pravý výlet pana Broučka do měsíce Read & Download · 104 Svatopluk Čech õ 4 Read Read & Download Pravý výlet pana Broučka do měsíce Kárce trochu déle a také víc popíjel a když se vrací domů vidí před sebou Prahu zalitou měsíčním svitem Napadne ho co četl a o čem vášnivě mluvil s hospodským Na Vikárce bavili se o tom jestli je měsíc obydlen Zadívá s. Pan Brou ek si st uje kdy se poprv probud na M s ci Na tob nevych zej noviny kter by ten i ka dodenn kazily sn dani a bou ily lu politick mi jeremi dami a polemikami zpr vami o uprchl ch zlod j ch a nevyp tran ch vra d ch o podvodn ch bankrotech a zased n ch sk rady Ostatn a na tob jakkoli h e ne li u n s nem e b ti najisto Na zemi je u k zouf n v ude lakotn rva ka o sousto chleba boj stavu proti stavu z n rodu proti n rodu v lka v ech proti v em Ka d den n jak ne t st na dr ze nebo n jak nov z kon lov k by u v ru nejl pe u inil kdyby dal t bl tiv kouli s P nembohem A tohle napsal pan Svatopluk ech p ed 130 lety Tak to se toho zase tolik nezm nilo Neskute n v let pln satirick ch pozn mek kter maj platnost i dnes