eBook Karl Popper. A lóxica da descuberta científica Reading


  • Hardcover
  • 670
  • Karl Popper. A lóxica da descuberta científica
  • yeshler.ru
  • Galician
  • 11 May 2019
  • 8498879094

yeshler.ru Á 6 REVIEW

REVIEW Karl Popper. A lóxica da descuberta científica í PDF, eBook or Kindle ePUB Forschung 1934 é a súa obra epistemolóxica fundamental Nela atópanse xa formulados os dous piares do seu pensamento o rexeitamento da indución e a proposta da falsificación como criterio de cientificidade Ambos principios impregnan o seu xeito de entender non só a ciencia senón tamén a sociedade e a política e están así detrás da súa crítica do esencialismo dogmático e da súa clara e decidida aposta polo democrac.

DOWNLOAD × PDF, eBook or Kindle ePUB Á yeshler.ru Karl Popper. A lóxica da descuberta científica

REVIEW Karl Popper. A lóxica da descuberta científica í PDF, eBook or Kindle ePUB En palabras do seu propio autor A lóxica da descuberta científica pretendía proporcionar unha teoría do coñecemento e ao mesmo tempo ser un tratado sobre o método o método da ciencia Iso é o ue pretendía ser e iso é o ue é un dos tratados de metodoloxía da ciencia máis relevantes se non o máis relevante de todos cantos se escribiron no século XX Non se trata dun manual de metodoloxía da ciencia e teoría do coñec.

REVIEW Karl Popper. A lóxica da descuberta científica

REVIEW Karl Popper. A lóxica da descuberta científica í PDF, eBook or Kindle ePUB Emento senón dun tratado dunha presentación e defensa da epistemoloxía e filosofía da ciencia derivadas da posición específica do autor Karl Popper é sen dúbida unha das figuras máis representativas da filosofía da ciencia do século XX A súa produción filosófica foi extensa e non cesou ata os últimos anos da súa vida The Logic of Scientific Discovery 1959 a versión inglesa corrixida e aumentada da súa Logik der.