Teuta S. Rizaj { Download } Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze

Review Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze

Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze

Teuta S. Rizaj ´ 2 Download Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze Free download ☆ 2 ALI PASHË TEPELENA NË ROMANET ANGLEZE është studim i veçantë komparativ letraro shkencor në fushën e letërsisë angleze Fillimisht e shkruar si tezë e magjistratures dhe e mbrojtur më 1981 tani pas 35 vjetëve i ofrohet lexuesve duke e pasyruar nga çdo kënd figurën madhështore të Ali Pashë Tepelenës jetën dhe veprat e tij Romanet historike të Stoyan Christowe dhe William Plomer si dhe burimet tjera të shfrytëzuara dhe konsultuara për hartimin e këtij studimi monografik përmes analizave kritike dhe krahasimeve të mprehta nxjerrin në dritë dy anët komplekse të personazhit Aliun burrë shteti dhe Aliun njeri; Aliun e jashtëm dhe Aliun e brendshëm Aliun mizor dhe Aliun subtil Aliun e përgënjeshtruar dhe Aliun e vërtetëInteligjenca e tij brilante dhuntia natyrore për të sunduar dhe drejtuar Pashallëkun e Janinës dhe më gje. Kral Kaybederse e letërsisë angleze Fillimisht 44 microstorie di fantascienza e shkruar si tezë Enslaved e magjistratures dhe Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas e mbrojtur më 1981 tani pas 35 vjetëve i ofrohet lexuesve duke Between Life and Death e pasyruar nga çdo kënd figurën madhështore të Ali Pashë Tepelenës jetën dhe veprat Forensic Entomology An Introduction e tij Romanet historike të Stoyan Christowe dhe William Plomer si dhe burimet tjera të shfrytëzuara dhe konsultuara për hartimin Le Libraire e këtij studimi monografik përmes analizave kritike dhe krahasimeve të mprehta nxjerrin në dritë dy anët komplekse të personazhit Aliun burrë shteti dhe Aliun njeri; Aliun Guide du Routard Bretagne Nord 2017 e jashtëm dhe Aliun The Second Dedalus Book of Decadence e brendshëm Aliun mizor dhe Aliun subtil Aliun The Black Veil Other Tales of Supernatural Sleuths e vërtetëInteligjenca X campus e tij brilante dhuntia natyrore për të sunduar dhe drejtuar Pashallëkun Arriving And Other Stories e Janinës dhe më gje.

Characters Õ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ´ Teuta S. Rizaj

Teuta S. Rizaj ´ 2 Download Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze Free download ☆ 2 Rë njohuritë në thelb të punëve everisëse administrative diplomatike ushtarake juridike dhe ekonomike e bënin një sundimtar të shuar dhe me vizion të artë të cilit ia kishte frikën edhe vet sulltani Sundimi i tij autonom në trojet jugore të Shipërisë në një cep të largët të posedimeve osmane në Evropë nxitën imagjinatën përrallore në Evropën Perëndi I vizituar nga shumë evropianë përfaësues diplomatikë shkrimtarë artistë mjekë udhëtarë rasti etj Ali Pashë Tepelena sikurse edhe Napoleon Bonaparta u bë inspirim i pashtershëm dhe objekt i trajtimit të gjithanshëm jo vetëm në shkresat e diplomatëve por edhe në shtypin e kohës në memoare në historiografi dhe publicistikë ku jo gjithmonë pasyrohej objektivisht personaliteti i tij punët shtetërore jeta private dhe intime botëkuptimet e tij filozofike shpirti. Vanara the legend of Baali Sugreeva and Tara everisëse administrative diplomatike ushtarake juridike dhe The Cloud Magician ekonomike Strange Energies, Hidden Powers e bënin një sundimtar të shuar dhe me vizion të artë të cilit ia kishte frikën Demeter and Persephone the Seasons of Time edhe vet sulltani Sundimi i tij autonom në trojet jugore të Shipërisë në një cep të largët të posedimeve osmane në Evropë nxitën imagjinatën përrallore në Evropën Perëndi I vizituar nga shumë Kral Kaybederse evropianë përfaësues diplomatikë shkrimtarë artistë mjekë udhëtarë rasti 44 microstorie di fantascienza etj Ali Pashë Tepelena sikurse Enslaved edhe Napoleon Bonaparta u bë inspirim i pashtershëm dhe objekt i trajtimit të gjithanshëm jo vetëm në shkresat Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas e diplomatëve por Between Life and Death edhe në shtypin Forensic Entomology An Introduction e kohës në memoare në historiografi dhe publicistikë ku jo gjithmonë pasyrohej objektivisht personaliteti i tij punët shtetërore jeta private dhe intime botëkuptimet Le Libraire e tij filozofike shpirti.

Teuta S. Rizaj ´ 2 Download

Teuta S. Rizaj ´ 2 Download Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze Free download ☆ 2 I tij romantik ndjeshmëria e tij ndaj të bukurës së jetës dhe përsosmërisë njerëzore si dhe botëkuptimet e tij mbi religjionin përfshirë këtu edhe bestytnitëAutorët anglezë nuk e perceptuan artë vizionin synimin dhe luftën e Ali Pashës për unifikimin e krahinave shiptare nën sundimin e Pashallëkut të Janinës Ky objektiv lidhej shumë me luftërat e Napoleonit në Evropë dhe impaktin e këtyre luftërave në zgjimin kombëtar të shumë popujve evropianë me këtë edhe popujve ballkanikë ë ishin nën sundimin disa shekullor osman Andaj konsiderohet se Ali Pashë Tepelena ishte ndër artikuluesit më të hershëm të idesë së unifikimit kombëtar në Ballkan dhe vetëm mungesa e një aleance të mirëfilltë me pashallarët tjerë krahinor të Shipërisë e pamundësoi unifikimin e Shipërisë si shtet i parë nacional në Ballkan.

  • Paperback
  • 182
  • Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze
  • Teuta S. Rizaj
  • Albanian
  • 11 May 2019
  • 9781540840103