[Free Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze] Ebook By Teuta S. Rizaj – Kindle & PDF

  • Paperback
  • 182
  • Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze
  • Teuta S. Rizaj
  • Albanian
  • 11 May 2019
  • 9781540840103

Teuta S. Rizaj ´ 9 Characters

Teuta S. Rizaj ´ 9 Characters Download ✓ Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze ↠ E-book, or Kindle E-pub I tij romantik ndjeshmëria e tij ndaj të bukurës së jetës dhe përsosmërisë njerëzore si dhe botëkuptimet e tij mbi religjionin përfshirë këtu edhe bestytnitëAutorët anglezë nuk e perceptuan artë vizionin synimin dhe luftën e Ali Pashës për unifikimin e krahinave shiptare nën sundimin e Pashallëkut të Janinës Ky objektiv lidhej shumë me luftërat e Napoleonit në Evropë dhe impaktin e këtyre luftërave në zgjimin kombëtar të shumë popujve evropianë me këtë edhe popujve ballkanikë ë ishin nën sundimin disa shekullor osman Andaj konsiderohet se Ali Pashë Tepelena ishte ndër artikuluesit më të hershëm të idesë së unifikimit kombëtar në Ballkan dhe vetëm mungesa e një aleance të mirëfilltë me pashallarët tjerë krahinor të Shipërisë e pamundësoi unifikimin e Shipërisë si shtet i parë nacional në Ballkan.

Free read Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze

Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze

Teuta S. Rizaj ´ 9 Characters Download ✓ Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze ↠ E-book, or Kindle E-pub Rë njohuritë në thelb të punëve everisëse administrative diplomatike ushtarake juridike dhe ekonomike e bënin një sundimtar të shuar dhe me vizion të artë të cilit ia kishte frikën edhe vet sulltani Sundimi i tij autonom në trojet jugore të Shipërisë në një cep të largët të posedimeve osmane në Evropë nxitën imagjinatën përrallore në Evropën Perëndi I vizituar nga shumë evropianë përfaësues diplomatikë shkrimtarë artistë mjekë udhëtarë rasti etj Ali Pashë Tepelena sikurse edhe Napoleon Bonaparta u bë inspirim i pashtershëm dhe objekt i trajtimit të gjithanshëm jo vetëm në shkresat e diplomatëve por edhe në shtypin e kohës në memoare në historiografi dhe publicistikë ku jo gjithmonë pasyrohej objektivisht personaliteti i tij punët shtetërore jeta private dhe intime botëkuptimet e tij filozofike shpirti.

Review ð E-book, or Kindle E-pub ´ Teuta S. Rizaj

Teuta S. Rizaj ´ 9 Characters Download ✓ Ali Pashë Tepelena në Romanet Angleze ↠ E-book, or Kindle E-pub ALI PASHË TEPELENA NË ROMANET ANGLEZE është studim i veçantë komparativ letraro shkencor në fushën e letërsisë angleze Fillimisht e shkruar si tezë e magjistratures dhe e mbrojtur më 1981 tani pas 35 vjetëve i ofrohet lexuesve duke e pasyruar nga çdo kënd figurën madhështore të Ali Pashë Tepelenës jetën dhe veprat e tij Romanet historike të Stoyan Christowe dhe William Plomer si dhe burimet tjera të shfrytëzuara dhe konsultuara për hartimin e këtij studimi monografik përmes analizave kritike dhe krahasimeve të mprehta nxjerrin në dritë dy anët komplekse të personazhit Aliun burrë shteti dhe Aliun njeri; Aliun e jashtëm dhe Aliun e brendshëm Aliun mizor dhe Aliun subtil Aliun e përgënjeshtruar dhe Aliun e vërtetëInteligjenca e tij brilante dhuntia natyrore për të sunduar dhe drejtuar Pashallëkun e Janinës dhe më gje.