(free) Stalinism for All Seasons A Political History of Romanian Communism BY Vladimir Tismăneanu – Kindle, eBook or Book Download


Stalinism for All Seasons A Political History of Romanian Communism

Read & Download Stalinism for All Seasons A Political History of Romanian Communism Vladimir Tismăneanu º 4 Summary Free read â PDF, DOC, TXT or eBook º Vladimir Tismăneanu „În Stalinism pentru eternitate făcând istoria politică a comunismului românesc Vladimir Tismăneanu consacră un tip de analiză intens etică şi pasională în care competenţa istorică se împleteşte strâns cu experienţa personală şi cu revendicarea dreptului sentimentelor morale de a avea o voce în istorie Prin stilul pasionat al analizelor sale el încearcă să ofere o voce publică sentimentelor pe care istoria secolului trecut le înecase în dispreţ bunele sentimente morale“ Horia Roman PATAPIEVICI„Vladimir Tismăneanu este un Marcel Proust al comunismului românesc“ Mircea CĂRTĂRESCU„Rodul a douăzeci şi cinci de ani de reflecţie pe marginea comunismului românesc volumul lui Vladimir Tismăneanu este sortit clasicizării cea mai profundă şi bine informată istorie a sectei iluminate bolşevice din România de la origini până azi cartea de faţă e o veritabilă capodoperă“ Mircea MIHĂIEŞ„Comunismul a fost o experienţă esenţială a secolului XX o experienţă pe cât de coşmarescă pe atât de importantă Comunismul ne a marcat pe toţi ne a mutilat pe toţi Încă nu dispunem de o istorie integrală a partidului comunist polonez Nu s a scris încă – în pofida multor publicaţii preţioase – o istorie profesionistă a guvernelor comuniste din ţara noastră Vladimir Tismăneanu reputat istoric si analist româno american a scris o istorie a comunismului din România care se citeşte dintr o singură suflare În fond această istorie. Once Upon a Family Tree tip de analiză intens etică şi pasională în care competenţa istorică se împleteşte strâns cu experienţa personală şi cu revendicarea dreptului sentimentelor morale de a avea o voce în istorie Prin stilul pasionat al analizelor sale el încearcă să ofere o voce publică sentimentelor pe care istoria secolului Love to the Third and other triangles trecut le înecase în dispreţ bunele sentimente morale“ Horia Roman PATAPIEVICI„Vladimir Tismăneanu este un Marcel Proust al comunismului românesc“ Mircea CĂRTĂRESCU„Rodul a douăzeci şi cinci de ani de reflecţie pe marginea comunismului românesc volumul lui Vladimir Tismăneanu este sortit clasicizării cea mai profundă şi bine informată istorie a sectei iluminate bolşevice din România de la origini până azi cartea de faţă e o veritabilă capodoperă“ Mircea MIHĂIEŞ„Comunismul a fost o experienţă esenţială a secolului XX o experienţă pe cât de coşmarescă pe atât de importantă Comunismul ne a marcat pe Tarot toţi ne a mutilat pe

Free read â PDF, DOC, TXT or eBook º Vladimir Tismăneanu

Read & Download Stalinism for All Seasons A Political History of Romanian Communism Vladimir Tismăneanu º 4 Summary Free read â PDF, DOC, TXT or eBook º Vladimir Tismăneanu Inism pentru eternitate explică de ce îi este atât de greu României să devină o ţară normală“ David Pryce JONES„E Biblia istoriei comunismului românesc Ar putea fi totodată un foarte bun punct de plecare pentru o dezbatere despre trecutul comunist al României Un trecut încă neasumat din păcate“ Cristian PĂTRĂŞCONIU„Numele lui Vladimir Tismăneanu este sinonim cu analizele pătrunzătoare despre politică în Europa de Est şi Centrală în secolele XX şi XXI iar această carte nu este o excepţie Deşi în limba engleză lucrările unor Ghiţă Ionescu Robert King şi în special Michael Shafir au contribuit în chip major la istoria PCR Tismăneanu prin concentrarea asupra acestei formaţiuni ne oferă primul studiu care explorează corelaţiile istorice şi structurale dintre comunismul românesc şi evoluţiile din perioada postcomunistă O subtilă examinare a naturii şi dinamicii comunismului românesc ca şi a fluctuaţiilor politice specifice tranziţiei dinspre socialismul de stat către o democraţie incipientă cartea sa oferă o bază inestimabilă pentru orice studiu comparativ al ieşirii din comunism în Europa Centrală“ Dennis DELETANT„Autorul reuşeşte aici mai mult decât o simplă investigaţie analitică a odiseei politice a Partidului Comunist Român El examinează şi identifică etosul neobişnuit al acestuia dimensiunile sociale psihologice şi experimentale şi exprimarea în plan politic a statutului său de partid paria“ Ken JOWIT.

Vladimir Tismăneanu º 4 Summary

Read & Download Stalinism for All Seasons A Political History of Romanian Communism Vladimir Tismăneanu º 4 Summary Free read â PDF, DOC, TXT or eBook º Vladimir Tismăneanu Este varianta românească a destinului nostru comun am putea chiar spune – e Polonia reflectată în oglinda strâmbă a lui Dracula“ Adam MICHNIK„Stalinism pentru eternitate este prima sinteză remarcabilă de istorie a comunismului autohton care îmbină adecvat trei mari categorii de izvoare istorice documentele de arhivă sursele deschise documentele de partid mărturiile orale Se adaugă explorarea unei impresionante literaturi de specialitate care plasează comunismul românesc în contextul său est european şi îi surprinde evoluţia în conexiune cu desfăşurările de la Moscova şi din întreg spaţiul sovietic Nu în ultimul rând este o istorie a comunismului din România cu o puternică dimensiune comparatistă“ Cristian VASILE„Această carte e rezultatul a circa 25 spre 30 de ani de pasiune aproape obsesie în sensul bun de scormonire a trecutului Atunci când am început să mă ocup de comunismul românesc se ocupa şi el de mine drept care am plecat din România şi am lăsat o ţară şi o familie aici Stalinism pentru eternitate este încununarea unui proiect ştiinţific şi în egală măsură încununarea unui proiect moral Am convingerea că a cunoaşte ce s a petrecut în secolul XX – comunismul în general comunismul în particular fascismul totalitarismul – a cunoaşte aceste tragedii este o obligaţie morală pentru o umanitate care doreşte să iasă din coşmar“ Vladimir TISMĂNEANU„O îmbinare de rigoare ştiinţifică mânie şi durere Stal.

  • Paperback
  • 456
  • Stalinism for All Seasons A Political History of Romanian Communism
  • Vladimir Tismăneanu
  • Romanian
  • 09 March 2019
  • null