[Read Da li postoje stvari koje ne postoje - vodič za kritičko razmišljanje] Epub ✓ Voja Antonić – Kindle eBook & PDF


  • ebook
  • 356
  • Da li postoje stvari koje ne postoje - vodič za kritičko razmišljanje
  • Voja Antonić
  • Serbian
  • 06 March 2019
  • null

Summary Da li postoje stvari koje ne postoje - vodič za kritičko razmišljanje

Da li postoje stvari koje ne postoje - vodič za kritičko razmišljanje Free download ñ 109 Njiga se ne bavi političkim zabludama i zloupotrebama mada je i ta tema na svoj način zanimljiva Na nekoliko mesta dotaknuta su i neka religijska pitanja ali samo onoliko koliko je to bilo neophodno u okviru obrade drugih tema Autor nije imao nameru da razvija diskusiju o religiji jer to smatra temom koja spada u domen intimnih pitanja svakog pojedinc.

Read ☆ E-book, or Kindle E-pub Ë Voja AntonićDa li postoje stvari koje ne postoje - vodič za kritičko razmišljanje

Da li postoje stvari koje ne postoje - vodič za kritičko razmišljanje Free download ñ 109 Ova knjiga napisana je sa idejom da se stvori protivteža obilju literature koja promoviše savremeno sujeverje verovanje u paranormalne pojave i u natprirodne sile Nastala je kao rezultat višegodišnjeg prikupljanja argumentacije kojom se demistifikuju uobičajena shvatanja iz domena onostranog ali i proučavanja psiholoških mehanizama koji podržava.

Voja Antonić Ë 9 Free download

Da li postoje stvari koje ne postoje - vodič za kritičko razmišljanje Free download ñ 109 Ju verovanje u paranormalno Naročito se insistira na demistifikovanju verovanja koja vešti prevaranti koriste da bi od lakovernih ljudi izmamili novacTema knjige ograničena je na pojave iz domena paranormalnog okultnog i natprirodnog Ponegde se obrađuju i čisto tehničke zablude nastale kao posledica nekritičkog prihvatanja pogrešnih tumačenja K.